Om Osminkat

Osminkat skriver rakt och tydligt om det som händer inom politik, ekonomi och nyheter. Vårt fokus är att alltid visa upp den bild som så ofta göms och glöms av politiker, ekonomer och även journalister.

Vi gör vårt bästa för att kontrollera källor samt säkerställa att analyser är byggda på korrekta uppgifter. Om du upptäcker faktafel uppskattar vi ett mail om detta till helt@osminkat.se

Osminkat består av en liten grupp som skriver och bidrar med material efter bästa förmåga. Du får gärna hjälpa oss med tips eller material. Skicka till helt@osminkat.se

Material publicerat på Osminkat kan återpubliceras, citeras och länkas till så länge källan anges tydligt.